Löneförhandling som chef

Här ska vi på loneforhandling.se ge dig några tips som du som chef kan använda dig av under löneförhandlingen, tips som kan göra att både du och medarbetaren känner er nöjda när förhandlingen är över.

Så löneförhandlar du som chef

  1. Det är du som ska komma med första budet

Under en löneförhandling brukar tyvärr arbetsgivaren ofta fråga arbetstagaren hur stor löneförhöjning arbetstagaren hade tänkt sig, precis som vi beskrev i vårt exempel om hur den anställde bör löneförhandla. Det här är ett stort misstag som ger arbetstagaren ett övertag eftersom du då måste anpassa dig till budet och inte vice versa. Det är du som ska ge första budet som arbetstagaren måste förhålla sig till.

  1. Se till att ditt bud är lite lägre än vad du kan tänka dig

När du har lagt ett bud kommer medarbetaren förmodligen lägga ett högre bud som kommer att vara betydligt högre än det du har lagt. Så om du lägger ett bud som du absolut inte vill överskrida kan situationen blir låst eftersom en löneförhandling ofta handlar om kompromisser. Därför bör du ge ett lägre bud än du kan tänka dig och sedan höja det något så att arbetstagaren tycker att du är en bra och tillmötesgående chef som ger efter lite.

  1. Det är viktigt att båda parter blir nöjda

Den finns ingen anledning att köra över sin medarbetare helt och hållet eller ge ett skambud till löneförhöjning, det skapar inga nöjda och lojala medarbetare. Det är viktigt att du ger ett skäligt bud även om det bör vara lite lägre än vad du kan tänka dig. Då är det möjligt att du får som du vill samtidigt som arbetstagaren känner sig nöjd.

  1. Erbjud andra förmåner

Du kan även erbjuda andra förmåner än bara högre lön, till exempel fler lediga dagar, flexiblare arbetstider och tjänstebil. Sådant här uppskattas av många arbetstagare och kan ibland vara mer värt än en högre lön. Ta reda på vad din medarbetare har för behov och önskemål innan löneförhandlingen så kan du anpassa förmånerna till dessa behov. Din anställde kanske har en familj med barn och då brukar flexibla arbetstider och fler semesterdagar uppskattas.

  1. Fråga varför din medarbetare är värd en högre lön

En liten löneförhöjning då och då är naturlig eftersom vi oftast har inflation i det här landet, men om din medarbetare vill ha en relativt stor löneförhöjning bör du fråga varför medarbetaren anser sig vara värd det. Förhåll dig sedan till det innan du lägger ditt första bud.

  1. Låt dig inte skrämmas

Det finns anställda som mer eller mindre hotar att säga upp sig och börja arbeta någon annanstans om den anställde inte får som han eller hon vill. Det är bara att hålla huvudet kallt och försöka komma fram till en lösning som gör er båda till vinnare. Om du inte kan ge en så stor löneförhöjning bör du  förklara varför du inte kan höja lönen mer.