Lön för företagare

Hur mycket kan man egentligen ta ut som lön när man är företagare? Vad finns det för utrymme? Som nybliven företagare kan det ibland ta tid innan man har möjlighet att ta ut en skälig och marknadsmässig ersättning ur sin verksamhet. För den saken skull är det fördelaktigt att börja sitt företagande med en enskild firma. Till att börja med bör det klargöras att det inte kallas lön om man tar ut ersättning från en enskild firma. Det som blir över till ersättning i enskild firma är summan som återstår när alla kostnader är betalda inklusive skatt och egenavgifter.

Det finns skillnader mellan att tjäna pengar i enskild firma och i ett aktiebolag. Den som har startat enskild firma får under de första 24 månaderna sjukpenninggrundande inkomst om skatte- och avgiftsanmälan görs till Skatteverket. Beräkningen görs på lönen som du skulle haft som anställd innan den enskilda firman bildades. Det är en väldigt gynnsam regel för nybildade småföretagare som valt företagsformen enskild firma. Regeln gäller inte den som driver aktiebolag. Då räknas man inte som företagare utan anställd utifrån försäkringskassans regler.

Vi ska nu titta lite närmare på just lön för företagare, hur den fungerar och vad man bör tänka på.

Se också: Företagslån hos Krea

Lön i aktiebolag

Den som driver aktiebolag har möjlighet att ta ut lön och/eller utdelning. På så sätt kan man välja att ta ut endast en del av företagets pengar för att täcka sitt privata uppehälle. När bolaget går bra kan det även vara läge att ta en del som utdelning på aktier. Det medför att man behöver betala mindre i skatt.

Det råder såklart delade meningar om hur ett bolags pengar bör hanteras. Att spara pengar i bolaget för kommande investeringar är det många som gör, men det finns många som menar att man så fort som möjligt bör ta ut en marknadsmässig lön. När ett löneuttag sker ur bolaget räknas nämligen det som sjukpenninggrundande inkomst och utgör således en viktig aspekt av ett löneuttag. Även hur mycket föräldraledig man kan vara baseras på löneuttag.

Realistisk budget

För en bra lönestrategi är en budget ett bra verktyg. Dock finns det en del saker man bör ha i åtanke:

  • Var så realistisk som möjligt när det gäller att planera en budget åt ditt företag samt för din privatekonomi.
  • Räkna inte i underkant för att undvika framtid överraskningar utan kalkylera utifrån hur ekonomin rimligtvis kommer se ut i normalfallet.
  • Har du möjlighet att ta ut lön så ska du alltid göra det. Att leva på besparingar istället för lön kan på sikt innebära att du är oskyddad eller inte berättigad ersättning för exempelvis olycksfall eller föräldraledighet.

Lön och/eller utdelning

För den som driver ett aktiebolag och kan ta ut en hög lön kan det vara lönsamt att ta utdelning på belopp utöver brytpunkten. Enligt schablonregeln kan man ta utdelning med en skatt på 20 procent till en viss beloppsnivå. Den som har anställda kan i regel ta ut mer i utdelning. Håll ner löneuttagen under brytpunkten för att undgå behöva betala extra skatt på 20 procent utöver den kommunala inkomstskatten.

Glöm inte bort pensionen

Pensionsavgifter som måste betalas om man är företagare är ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift. Lön ligger till grund för den allmänna pensionen, eftersom den baseras på hur mycket du betalar in till Skatteverket via skatter och avgifter. Den som är företagare ansvarar för sin egen pension och för att pensionen ska bli så bra som möjligt gäller det att ta ut lön och se till att skatter och avgifter betalas in. Därtill behöver utebliven tjänstepension kompenseras genom eget pensionssparande.

Pensionens storlek

Hur stor den allmänna pensionen blir i framtiden beror på hur mycket du tjänar. För att få så hög pension som möjligt måste du ta ut ett visst bruttobelopp i lön i månaden och du bör ständigt hålla koll på vad det högsta bruttobeloppet är. All lön som tas ut utöver det högsta bruttobeloppet ingår nämligen inte i underlaget för beräkningen av den allmänna pensionen.

Privat pensionssparande

Den som önskar ytterligare högre pension brukar ha ett privat pensionssparande. Som företagare bör man spara 4,5 procent av inkomsten i ett långsiktigt sparande, vilket motsvarar vad de flesta anställda får inbetalt av sina arbetsgivare till tjänstepension. Den som vill driva sitt företag vidare efter 65 års ålder betalar lägre i sociala avgifter och får ett större jobbskatteavdrag. Givetvis samtidigt som man får ta ut din dittills intjänande pension.